01/01/2017

Xóa bỏ lò vòng hoffman, Cần có cái nhìn khách quan và lộ trình phù hợp

Hàng trăm công nhân, các doanh nghiệp làm gạch đã tập trung tại khu vực trụ sở ban tiếp công dân tỉnh Bình Dương để chờ […]
01/01/2017

Công nghệ lò vòng hoffman cải tiến phương án đầu tư phù hợp tại nhiều tỉnh miền núi tại Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 665/SXD-QLXD ngày 5/8/2010 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc áp dụng công nghệ lò vòng cải […]
Call